Spánkové laboratórium
videopolysomnografické vyšetrenie

Čo je a ako prebieha celonočné videopolysomnografické vyšetrenie

Videopolysomnografické vyšetrenie je komplexný a dômyselne prepracovaný spôsob vyšetrenia spánku, nevyhnutný u každého pacienta s podozrením na spánkové apnoe. Pri iných poruchách spánku (nadmerná denná spavosť, nespavosť, periodické pohyby končatín v spánku, parasomnie a iné diagnózy) je indikované vtedy, keď doterajšie vyšetrenia a anamnéza nedokázali určiť diagnózu alebo príčinu ťažkostí. Videopolysomnografické vyšetrenie prebieha v spánkovom laboratóriu so špeciálnym technickým vybavením.

Po príchode do spánkového laboratória sa ubytujete vo Vašej jednolôžkovej izbe. Lekár s Vami preberie všetky ťažkosti kvôli ktorým prichádzate a odoberie spánkovú aj osobnú anamnézu. Preštuduje Vašu zdravotnú dokumentáciu – preto si ju, prosím ,nezabudnite priniesť. Toto somnologické vyšetrenie trvá 60 minút. Následne medzi 20:00 hod. až 21:30 Vám spánková laborantka nalepí všetky potrebné elektródy a overí kvalitu snímaných signálov. Samotné celonočné videopolysomnografické vyšetrenie prebieha pri zhasnutom svetle a trvá od 22:00 hod. do 06:00. Počas celonočného vyšetrenia sa zaznamenáva činnosť mozgu (EEG), srdca (EKG), svalov (EMG), pohybov očí (EOG), registrujú sa dýchacie pohyby brucha a hrudníka, prietok vzduchu nosom a ústami, chrápanie, koncentrácia kyslíka v krvi a poloha tela počas spánku. Väčšinu signálov snímame pomocou elektród – podobne ako napr. pri EKG vyšetrení srdca. Infračervená videokamera a mikrofón nám umožňujú hodnotiť správanie a pohyby tela, ako aj zvukový a slovný prejav počas spánku. Celkovo snímame a následne vyhodnocujeme 23 rôznych signálov. Používame diagnostický prístroj PHILIPS Alice6, ktorý patrí k najnovšej rade moderných videopolysomnografov. Počas celej noci je v samostatnej pracovni prítomná certifikovaná spánková laborantka, ktorá na monitore sleduje kvalitu získavaných údajov o Vašom spánku. Pri bežných pohyboch počas spánku sa niektoré elektródy často odliepajú - vtedy ich musí laborantka napraviť. Inak by sme mohli prísť o dôležité informácie, ktoré môžu byť podstatné pre určenie správnej diagnózy. Úpravu elektródy sa snaží laborantka urobiť tak, aby sa klient nezobudil. V prípade, že klient potrebuje ísť na WC, alebo sa napiť vody, je to možné. Vyšetrenie končí ráno o 06:00 hod. K dispozícii je kúpeľňa s umývadlom, sprchou a WC, ktorá je určená len pre klientov spánkového laboratória. V jednu diagnostickú noc vyšetrujeme v našom laboratóriu maximálne dvoch klientov, každého v svojej izbe. Po skončení vyšetrenia odchádza klient domov. Lekár popíše a vyhodnotí Váš záznam v priebehu niekoľkých dní, najneskôr do jedného týždňa. Poctivé a dôsledné vyhodnotenie cca 8 hodín trvajúceho celonočného videopolysomnografického záznamu trvá niekoľko hodín (obvykle 3 - 4 hodiny). Počítačový softvér je schopný urobiť vyhodnotenie v priebehu niekoľkých sekúnd, ale toto spracovanie je pomerne nespoľahlivé a v prípade hodnotenia činnosti mozgu (EEG, spánkové štádiá) prakticky nepoužiteľné. Na našom pracovisku preto prísne dodržiavame zásadu, že väčšinu parametrov celonočného záznamu hodnotí lekár a nie počítač. To je dôvod, prečo nedostáva klient výsledky hneď ráno po skončení vyšetrenia, ale až o niekoľko dní. Vždy navrhujeme, aby si klient prišiel pre výsledky osobne. Lekár má tak možnosť vysvetliť mu výsledky vyšetrenia, ako aj prekonzultovať možnosti liečby. Výsledky Vám môžeme samozrejme poslať aj poštou a vysvetlenie podať telefonicky. Či sa rozhodnete pre jednu alebo druhú možnosť, cena ktorú platíte sa nemení.

V našom spánkovom laboratóriu sú len jednolôžkové izby a sú zámerne zariadené v civilnom štýle, aby čo najviac pripomínali domáce prostredie. Nemocničná atmosféra môže brániť prirodzenému spánku. V našom laboratóriu máme dve jednolôžkové nadštandardné izby vybavené TV, wifi a umývadlom s možnosťou osprchovania hlavy (po skončení celonočného vyšetrenia). - Galéria K dispozícii je WC, ktoré je spoločné pre oboch klientov. Izby spĺňajú všetky požadované medicínske a hygienické normy. Klient prichádza do laboratória večer a odchádza ráno, presné časy sa dajú prispôsobiť podľa potrieb klienta. K dispozícií je parkovanie zdarma priamo pred budovou zdravotného zariadenia.

Pre koho je určené vyšetrenie v spánkovom laboratóriu?

Celonočné polysomnografické vyšetrenie je nevyhnutné pre potvrdenie alebo vylúčenie syndrómu spánkového apnoe (prerušované dýchanie počas spánku, obvykle spojené s chrápaním). Účinnú liečbu tejto diagnózy zabezpečí domáci ventilačný prístroj – možno ho odporučiť len na základe výsledkov celonočnej polysomnografie.

Pri ostatných spánkových poruchách, ako napríklad nadmerná denná spavosť alebo naopak nočná nespavosť, pri syndróme nepokojných nôh, periodických pohyboch končatín v spánku a pri niektorých parasomniách je potrebné videopolysomnografické vyšetrenie vtedy, keď nie je príčina ťažkostí zrejmá. Pacient totiž počas spánku svoje ťažkosti nevníma. Vníma len to, že sa prebudil – pričom príčinou opakovaného nočného budenia a/alebo nadmernej dennej spavosti môžu byť tak odlišné príčiny, ako napríklad prerušované dýchanie počas spánku (spánkové apnoe), pohyby končatín v spánku alebo ide o psychickú nespavosť. Ich liečba je výrazne odlišná.

Aké sú personálne, priestorové a prístrojové podmienky pre videopolysomnografické vyšetrenie?

Na našom pracovisku spánkovej medicíny kladieme maximálny dôraz na dodržiavanie všetkých odporúčaní a zásad dobrej klinickej praxe, ktoré sú pre spánkové laboratóriá odborne stanovené. Ide o odborné – personálne, priestorové a technické požiadavky. Záznam z videopolysomnografického vyšetrenia môže popisovať a hodnotiť iba lekár špecialista, ktorý okrem svojej základnej špecializácie má aj certifikát pre činnosť „Polysomnografia“. Vyhotovenie nočného záznam môžu realizovať zdravotné sestry – spánkové laborantky, ktoré úspešne absolvovali postgraduálny kurz v polysomnografii na akreditovanom pracovisku. V našom tíme disponujeme plne kvalifikovaným a kompetentným lekárskym aj sesterským personálom, s praktickými skúsenosťami s celonočným videopolysomnografickým vyšetrením – doposiaľ sme zrealizovali a vyhodnotili viac ako 200 celonočných videopolysomnografikcých vyšetrení. Pri hodnotení celonočného záznamu sa držíme zásady, že popisuje - skóruje lekár a nie softvér. Doposiaľ nebol vynájdený softvér, ktorý by dokázal medicínsky spoľahlivo spracovať elektroencefalografický záznam – tento je spolu s registráciou očných pohybov a svalového napätia zásadný pre stanovenie spánkových štádií (REM, non-REM 1, 2, 3 alebo 4) a viacerých chorobných zmien. Lekár musí celonočný 8 hodinový záznam popísať a vyhodnotiť postupne v 30 sekundových intervaloch – čo trvá niekoľko hodín. Spánková laborantka je počas vyšetrenia prítomná celú noc a videopolysomnografické vyšetrenie môže realizovať maximálne u 2 pacientov, aby zabezpečila získanie kvalitného videopolysomnografického záznamu. Každý vyšetrovaný pacient musí mať svoju vlastnú izbu. Cena celonočného videopolysomnografického vyšetrenia zodpovedá dĺžke práce lekára a spánkovej laborantky, ich odbornej kompetencii a špeciálnemu technickému vybaveniu spánkového laboratória.

Zaujali Vás tieto informácie ? Podeľte sa s nimi

V prípade otázok nám volajte na 0944 216 206
alebo použite formulár a napíšte nám.