Spánkové apnoe a chrápanie

Chrápanie je nepríjemné pre samotného klienta aj pre ľudí, ktorí s ním zdieľajú spálňu. Chrápanie môže byť spôsobené syndrómom spánkového apnoe, kedy sa dýchanie počas spánku preruší na 10 a viac sekúnd. Na konci tejto „apnoickej pauzy“ dotyčný silno zachrápe a opäť začne dýchať. Táto situácia sa opakuje niekoľko desiatok až stoviek krát za noc. Nadmerná denná spavosť, ale aj nočná nespavosť sú veľmi častým prejavom syndrómu spánkového apnoe. Počas apnoickej pauzy klesá koncentrácia kyslíka v krvi, čo vedie k „poplašnej“ prebúdzacej sa reakcii mozgu, alebo aj k prebudeniu – až vtedy sa dýchanie obnoví. Spánok je preto počas noci mnohokrát prerušovaný, plytký a nedostane sa do hlbších štádií (non-REM 3 a non-REM 4 štádium). Práve hlboký spánok je pre regeneráciu organizmu najdôležitejší. Preto pacienti so spánkovým apnoe pociťujú počas dňa nadmernú potrebu spať, sú unavení, nevládzu, často zaspávajú posediačky, pri ťažšej spavosti zaspávajú aj v nevhodných alebo nebezpečných situáciach – počas rozhovoru, na verejnosti, pri práci alebo pri šoférovaní. Ospalosť spôsobuje zhoršenú koncentráciu pozornosti, znižuje schopnosť rýchlo sa rozhodovať a zapamätávať si. U pacientov s neliečeným spánkovým apnoe je 7 krát vyššie riziko, že spôsobia dopravnú nehodu. K častým príznakom spánkového apnoe patria pocity nedostatku vzduchu a pocity dusenia počas noci, ranné bolesti hlavy, suchosť v ústach, sexuálne poruchy a depresia. Diagnózu spánkového apnoe môže potvrdiť alebo vyvrátiť jedine celonočné polysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu. Až na základe jeho výsledkov možno ďalej odporučiť adekvátnu liečbu.

Syndróm spánkového apnoe je závažným ochorením a predstavuje riziko pre rozvoj vysokého krvného tlaku, aterosklerózy, ischemickej choroby srdca, srdcového infarktu, nepravidelného srdcového rytmu, srdcového zlyhávania a cievnej mozgovej príhody. Spánkové apnoe býva často spojené s obezitou, cukrovkou a metabolickými ochoreniami. Spánkovému apnoe obvykle predchádza niekoľko rokov trvajúce chrápanie. Včasné určenie diagnózy a začatie liečby podstatne znižuje zdravotné riziká vyplývajúce z diagnózy spánkového apnoe. Nie je zriedkavosťou, že až závažné ochorenie srdca, mozgu alebo vysoký krvný tlak nereagujúci na rôzne lieky upriamia pozornosť na syndróm spánkového apnoe, ktorý je u pacienta už roky prítomný, ale doposiaľ nebol rozpoznaný a správne liečený.

Spánkové apnoe je obvykle spojené s chrápaním, častejšie sa vyskytuje u mužov, u ľudí s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, fajčiarov, u obéznych ľudí, s vysokým krvným tlakom a ochoreniami srdca. Spánkové apnoe výrazne zhoršujú lieky proti nespavosti a úzkosti – pokiaľ patria do skupiny benzodiazepínov a Z-hypnotík. Rozlišujeme obštrukčný typ a centrálny typ spánkového apnoe. V 90 % prípadov ide o obštrukčný typ spánkového apnoe.

Liečba

Pokiaľ sa spánkové apnoe polysomnografickým vyšetrením nepotvrdí, ďalšie riešenie chrápania je v kompetencii krčného lekára – otorinolaryngológa. Pri ľahkom stupni spánkového apnoe odporúčame redukciu hmotnosti, správnu spánkovú hygienu, vylúčiť fajčenie a alkohol, ako aj lieky proti nespavosti. Ak sa zistí stredný alebo ťažký stupeň spánkového apnoe, okrem úpravy životosprávy je nevyhnutná domáca neinvazívna ventilačná liečba. Spočíva v používaní prístroja, ktorý vytvára trvalý pretlak v dýchacích cestách počas spánku - CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Klient používa prístroj CPAP počas spánku. Prístroj pomocou dýchacej masky udržuje v dýchacích cestách trvalý pretlak, čo odstráni alebo výrazne zníži počet apnoí – prerušení dýchania počas spánku. To vedie k podstatnému zníženiu až vymiznutiu nadmernej spavosti počas dňa a nespavosti počas noci, pozitívnemu ovplyvneniu chrápania, lepšej psychickej aj fyzickej kondícii. Z medicínskeho hľadiska je veľmi dôležitý fakt, že u pacientov so spánkovým apnoe domáca neinvazívna ventilačná liečba významne znižuje riziko ochorenia srdca, vysokého krvného tlaku a cievnej mozgovej príhody. Ak sú tieto ochorenia u pacienta už prítomné, ventilačná liečba znižuje riziko ich ďalšieho zhoršovania.

Na dosiahnutie najlepšieho účinku je potrebná titrácia prístroja CPAP na individuálny tlak vzduchu, ktorý bude pre klienta najoptimálnejší. Klientovi na niekoľko nocí zapožičiame prístroj domov, ktorý automaticky vytitruje potrebný tlak. Prístroj CPAP, ktorý potom dostane pacient nastálo domov už bude nastavený na individuálny vytitrovaný tlak. Prístroj CPAP sa používa len počas spánku.

Ľudia majú niekedy obavu, že pri používaní CPAP prístroja im bude dýchacia maska spôsobovať počas spánku nepohodlie. Alebo že prístroj bude pri prevádzke hlučný. Prístroj CPAP spánok zlepšuje. Zvuk počas prevádzky nebýva rušivý, naopak partnerka skôr ocení zlepšenie chrápania u partnera.

Zaujali Vás tieto informácie ? Podeľte sa s nimi

V prípade otázok nám volajte na 0944 216 206
alebo použite formulár a napíšte nám.