Parasomnie

Parasomnie sa prejavujú nezvyčajným správaním a neobvyklými zážitkami počas spánku, počas zaspávania alebo prebúdzania.

K REM parasomniám patrí porucha správania v REM spánku, spánková paralýza (obrna) a nočné mory. Vznikajú počas paradoxného spánku – spánku s rýchlymi očnými pohybmi (REM – rapid eye movements).

Porucha správania v REM spánku sa objavuje hlavne u mužov po 50-tke. Snívaný sen sa prehráva do pohybov a rečového prejavu: Dotyčný v sne na niekoho útočí alebo sa bráni, čo sa môže prejaviť kričaním, zaháňaním sa, nadávkami. Nepokoj a silné pohyby končatín môžu spôsobiť zranenie dotyčného alebo jeho partnera v posteli. Na sen si dotyčný vždy pamätá. Zistenie tejto poruchy spánku je významné preto, že približne u 40% týchto pacientov dôjde časom k rozvoju Parkinsonovej choroby alebo iných neurologických ochorení („Lewy body disease“) a je potrebné sledovanie neurológom. Pri podozrení na túto spánkovú poruchu sa odporúča celonočné videopolysomnografické vyšetrenie.

Pri spánkovej paralýze sa dotyčný prebudí, vníma okolie ale nejakú chvíľu sa nedokáže pohnúť, je akoby ochrnutý. Tento stav sprevádza veľký strach. Snívaný sen ešte môže doznievať a prejaviť sa halucináciami nereálnych postáv, ľudí a situácií. Spánková paralýza sa môže objaviť len jedenkrát v živote, ale sa aj častejšie opakovať. Spánková obrna sa môže objaviť aj pri zaspávaní.

Pri nočných morách sa snívajú veľmi nepríjemné sny s emóciami strachu, úzkosti, bezmocnosti alebo hnevu. Po prebudení si dotyčný na sen pamätá. Často máva strach z opätovného zaspatia alebo zo spánku vôbec – aby sa sen neopakoval. Traumatické sny sú časté pri postraumatickej stresovej poruche, ktorá sa rozvíja po veľmi závažných alebo život ohrozujúcich udalostiach (obeť sexuálneho násilia, svedok autonehody s úmrtím dieťa, ktoré v detstve zažívalo násilie). Typické je opakovanie toho istého nepríjemného sna alebo snov s podobným emočným nábojom. Na mieste je liečba postraumatickej stresovej poruchy psychoterapiou a/alebo antidepresívom.

Non-REM parasomnie sa objavujú počas non-REM spánku, a to najčastejšie v štádiu non-REM 3 a 4, čiže počas hlbokého spánku. Bežné bývajú v detstve, s dospievaním obvykle vymiznú. V dospelosti pretrvávajú asi u 1-4 % ľudí. Typické pre ne býva, že dotyčný si na parasomnickú udalosť po prebudení nepamätá. Non-REM parasomnie vyžadujú odbornú pozornosť vtedy, ak pri nich dochádza k rizikovému konaniu, ktoré by mohlo poškodiť pacienta alebo jeho blízkych. Pri námesačnosti (somnambulizmus) človek v spánku vykonáva automatické pohyby, môže vstať z postele, chodiť po byte a robiť niektoré úkony. Môže dôjsť napríklad k úrazu na schodoch, alebo zapne plyn a vráti sa do postele. Formou námesačnosti je jedenie počas spánku, kedy pacient v spánku odíde do kuchyne, otvorí chladničku a je vo veľkých množstvách. Môže sa ohroziť tým, že konzumuje nejedlé veci – napríklad alobal, drobné plastové predmety, servítky. Spánkový des (pavor nocturnus) sa prejavuje hlasným kričaním a vystrašeným výrazom. Pri spánkovej opilosti (prebudenie so zmätenosťou) sa dotyčný po prebudení nevie zorientovať, nevie čo robí, môže byť aj agresívny.

Parasomnie je potrebné odlíšiť od nočných panických záchvatov a nočnej epilepsie, ako aj iných spánkových porúch.

Zaujali Vás tieto informácie ? Podeľte sa s nimi

V prípade otázok nám volajte na 0944 216 206
alebo použite formulár a napíšte nám.