Nespavosť
Nadmerná denná spavosť

Nespavosťou sa treba odborne zaoberať vtedy, keď trvá dlhší čas a významne zasahuje do bežného denného fungovania klienta. Nespavosť vedie k únave počas dňa, nesústredenosti, úzkosti, napätiu alebo podráždenosti. Môže znižovať schopnosť spoľahlivo vykonávať svoje zamestnanie, žiť spokojný súkromný život a naplno emočne prežívať vzťahy.

Nespavosť môže byť bežnou reakciou na reálne problémy života. Často je však prejavom nerozpoznanej depresie alebo úzkostnej poruchy, ktoré doposiaľ neboli adekvátne liečené. S týmto fenoménom sa stretávame hlavne u ľudí s chronickou, dlhotrvajúcou nespavosťou (v trvaní niekoľko mesiacov alebo rokov). Aj únava v priebehu dňa alebo nadmerná denná spavosť môžu byť prejavom atypickej depresie alebo úzkostnej poruchy. Pri depresii sa obvykle objavuje nespavosť, no asi u 20 % pacientov s depresiou pozorujeme zvýšenú potrebu spánku, a to aj počas dňa (preto aj názov atypická depresia). Okrem psychických príčin môže byť nespavosť alebo nadmerná spavosť počas dňa spôsobená viacerými telesnými ochoreniami – napríklad syndrómom spánkového apnoe (prerušované dýchanie počas spánku, často spojené s chrápaním), syndrómom nepokojných nôh a periodickými pohybmi končatín v spánku alebo inými poruchami spánku.

Potvrdenie alebo vylúčenie týchto diagnóz umožňuje celonočné videopolysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu. Toto vyšetrenie nie je rutinnou potrebou u pacientov s nespavosťou, no je namieste nad ním uvažovať, ak vznikne podozrenie na inú spánkovú poruchu ako je nespavosť spôsobená psychickými príčinami. Pri nadmernej dennej spavosti je videopolysomnografické vyšetrenie ešte viac opodstatnené ako pri nespavosti.


Liečba

Liečba nespavosti je individuálna. Kým s ňou začneme, musíme nájsť odpoveď na viacero zásadných otázok – Aká je príčina nespavosti? Ako dlho trvá? Aká liečba v minulosti pomohla a ktorá zlyhala? Podieľajú sa na nespavosti Vaše telesné ochorenia alebo lieky, ktoré užívate? Riešite v súčasnosti významnejšie problémy, alebo Vás čakajú veľké rozhodnutia? Aký je Váš životný a osobnostný štýl? V akom období svojho životného príbehu sa nachádzate? Pri riešení problému, s ktorým prichádzate berieme v úvahu mnoho faktorov. Pri stanovovaní liečebného postupu sú pre nás veľmi dôležité Vaše preferencie – my ako odborníci vysvetľujeme a navrhujeme, ale Vy sa rozhodujete akým spôsobom budeme Váš problém riešiť..

Nespavosť možno liečiť psychoterapiou alebo farmakologicky - liekmi. Oba liečebné postupy možno na nejaký čas kombinovať, najmä ak na nespavosť užívate dlhodobo nejaký liek a pokúšate sa ho zbaviť. Psychoterapia uľahčí proces postupného vysadzovania lieku a po jeho vysadení pomôže klientovi obnoviť spontánny spánok. Nespavosť môže byť len jedným z prejavov úzkostnej alebo depresívnej poruchy – aj tieto diagnózy liečime psychoterapeuticky alebo liekmi. Liečba sa ale vo viacerých ohľadoch líši od liečby samotnej nespavosti.

Psychoterapia nespavosti, úzkosti a depresie

Pri individuálnej psychoterapii sa v pravidelných 50 minútových sedeniach stretáva klient s psychoterapeutom. Najrýchlejší účinok ..viac tu

Farmakologická liečba nespavosti

Pri liečbe nespavosti liekmi máme k dispozícii viacero liekov z odlišných chemických skupín. Pri ich výbere sa riadime závažnosťou a trvaním nespavosti ..viac tu

Zaujali Vás tieto informácie ? Podeľte sa s nimi

V prípade otázok nám volajte na 0944 216 206
alebo použite formulár a napíšte nám.